Welcome to RCAT E-learning online.

Welcome

เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ

ครั้งที่ 4 จะจัดการประชุมในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยเริ่มเวลา 18.30 น. ถึงเวลาประมาณ 20.00 น. (เวลาประเทศไทย) โดยการ Live สดแบบ inter active ผ่านระบบ Zoom Webinar ทางคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ กำหนดให้ทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญวิสัญญีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการประชุมนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้และนำไปปฎิบัติในการดูแลคนไข้ได้มากพอสมควร

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

 

0 Topics on August 20, 2020

Join Our Meeting Now!

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Ticket Code ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ ก่อนเริ่มการประชุม 30 นาที (เริ่มเปิดให้เข้าร่วมการประชุมเวลา 18.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตามเวลาประเทศไทย)


กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ Ticket Code ให้คลิก " ลงทะเบียนรับ Ticket Code "

Our Speakers on August 20, 2020 (Part IV)

วิทยากรรับเชิญ จากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อ.พญ.ปวีนุช บุตรเจียมใจ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อ.พญ. เดือนเพ็ญ
ห่อรัตนาเรือง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ผศ.พญ. ธีรดา จันทร์ดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.นพ. เศรษฐพงศ์
บุญศรี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Registration (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ กำหนดให้ทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น (For healthcare professionals only)

กรอกแบบประเมินและรับใบ Certificate

ท่านสามารถกรอกแบบประเมินและรับ Certificate โดยกรอก Ticket Code ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะให้ท่านกรอกแบบสอบถาม เมื่อกรอกแบบสอบถามเสร็จแล้ว ระบบจะทำการส่ง Certificate ให้ท่านทางอีเมล์ (เริ่มส่ง Certificate หลังวันที่ 20 สิงหาคม 2563)